Mercedes-Benz

Fabrički obnovljeni rezervni djelovi

Fabrički obnovljeni rezervni djelovi

Ekonomična alternativa

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni djelovi su ekonomična i ekološki prihvatljiva alternativa: visok kvalitet, provjereni djelovi i prihvatljiva cijena; do 50% jeftiniji. Uz jednaku fabričku garanciju kao i novi dio.

Obnovljen, temeljno provjeren kvalitet

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni djelovi podložni istim zahtjevima kvaliteta kao i naši novi djelovi. Stručnjaci su ih u tehničkom smislu obnovili i obradili, tako da mogu ponovo zadovoljiti visoke Mercedes-Benz standarde u smislu pouzdanosti, sigurnosti i izdržljivosti.

Pouzdani, cijenom prihvatljivi i dobri za životnu sredinu

Bilo da se radi o pumpi za vodu, alternatoru ili obnovljenom motoru - Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni djelovi nude vam pouzdanost po razumnoj cijeni. I takođe vam pomažu u zaštiti životne sredine.

Ekonomična isplativost

Ušteda prirodnih resursa

Tema koja nam je posebno bitna: danas je ušteda na ograničenim prirodnim resursima još važnija nego ikada. Mercedes-Benz je suočen sa ovom odgovornošću već duži niz  godina.

Upotrebom Mercedes-Benz fabrički obnovljenih rezervnih djelova aktivno pomažemo u zaštiti i očuvanju naše planete upotrjebom  manje energije, manje vrijednih sirovina i smanjenjem štetnih emisija.

Sa svakim rezervnim djelom koji možemo obnoviti nema potrebe za proizvodnjom novog – a time se štedi energija, radno vrijeme, materijali i svi sa time povezani troškovi. 

Ušteda troškova

Pored toga, štedi troškove: zbog toga su naši Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni djelovi jeftiniji od novog djela: do 50%.

Životna sredina

Pretvaranje starog u novo.

Procena radnog vijeka Mercedes-Benz fabrički obnovljenih djelova nešto je čime se možemo ponositi – svaka zamjena sa obnovljenim djelom štedi energiju, vredne resurse i smanjuje CO2 emisije jer se ovi djelovi ne moraju proizvjesti od samog početka. Svake godine to omogućava uštede od stotine tona sirovina i puno stotina megavat-sati električne energije. Ušteda na CO2 emisijama jednog Mercedes-Benz fabrički obnovljenog motora odgovara količini CO2 koju u deset godina može absorbovati 6 stabala. Energija koja je ušteđena odabirom obnovljenog motora može napajati računar 190 dana.

Naravno, sve to bez negativnih efekata na dokazani Mercedes-Benz kvalitet jer su polovni djelovi profesionalno obnovljeni i nadograđeni na najnovije specifikacije od strane naših stručnjaka. Rezultat: 100 posto kvalitet uz uštedu troška od 50 posto. A Mercedes-Benz je jedan od prvih proizvođača vozila koji može dokazati održivost Mercedes-Benz fabrički obnovljenih djelova sa sertifikovanom ocjenom njihovog radnog vijeka.

Originalni kvalitet

Mercedes-Benz fabrička garancija

Ako se Mercedes-Benz fabrički obnovljeni djelovi koriste za popravke, možete se osloniti na poznate standarde kvaliteta. Uz djelove koje su obnovili naši stručnjaci garantujemo vam kvalitet i sigurnost – sa istom Mercedes-Benz fabričkom garancijom koje nudimo za naše serijski proizvedene nove djelove

Testiranje u nekoliko faza

Proces obnove Mercedes-Benz fabrički obnovljenih djelova strogo je ispitan i uključuje nekoliko faza. Od potpunog rastavljanja komponente do čišćenja i vizuelnih, električkih te provjera dimenzija, sve je pažljivo ispitano. Ako dio ne zadovoljava naše standarde, ponovo je obrađen i odgovarajuće popravljen. Svi istrošeni djelovi zamenjeni su novim djelovima. Završno ispitivanje svih Mercedes-Benz fabrički obnovljenih djelova sprovodi se prema istim standardima koji se odnose i na nove djelove.