Mercedes-Benz

Vrijeme je za Mercedes

Finansijski lizing

Kamata: 1.9% 

Vrsta vozila: Mercedes-Benz komercijalna vozila

Rok otplate: do 60 mjeseci

Primjer Finansiranja vozila sa 1.9% kamate:

Za finansiranje vozila MERCEDES BENZ A 180 Compact Saloon fakturne cijene sa carinom i pdv-om 40.105,45 €, mjesečna lizing rata iznosi 490,83 €, uz učešće od 12.031,64 €, iznos finansiranja 28.073,81€, rok otplate od 59 mjeseci, ostatak vrijednosti 490,83 € kao poslednja 60.rata , NKS na godišnjem nivou 1,9%+3-mjesečni EURIBOR* i EKS 9,23%**. U obračun EKS, za fizička lica, zaračunata je: kamata u iznosu od 1.375,99€, administrativna naknada za obradu ugovora 254,77 €, trošak za tri mjenice 6,00 €, trošak upita u Kreditni registar CBCG 3,00 €, trošak upisa, produžetka I odjave iz Registra zaloge CG u ukupnom iznosu 108,90€ I projektovani trošak za polisu kasko osiguranja za period finansiranja od 5 godina u ukupnom iznosu 3.942,15 €. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati je 45.796,26 €, a odnosi se na: Iznos finansiranja, učešće, trošak kamate, jednokratni trošak obrade ugovora, troška upisa, produžetka I odjave iz Registra zaloge CG, projektovanog troška polise kasko osiguranja za period od 5 godina, troška upita u Kreditni registar CBCG I troška mjenica (3 kom). U izračun EKS nisu uključeni drugi eventualni troškovi koji ulaze u obračun EKS, a koji u momentu sačinjavanja ove ponude nijesu bili poznati, kao ni eventualni troškovi naknadno traženih sredstava obezbjeđenja. Cijena registracije vozila, koja takođe pada na teret Primaoca lizinga, nije uključena u ovu ponudu. *Visina lizing rate obračunava se i usklađuje prema indeksu: EURIBOR 3-MJESEČNI, te će se tromjesečno (31.03;30.06;30.09;31.12) raditi promjena lizing rate. Ukoliko je promjena manja od 0,05 neće se vršiti usklađivanje sa tromjesečnim Euriborom. Donja granica varijabilnog dijela kamatne stope (tzv.Floor) iznosi 0,00 %, tako da će se varijabilna stopa kretati u skladu sa tržišno indeksiranom kamatnom stopom, ali uzimajući u obzir ograničenje utvrđeno donjom granicom varijabilnog dijela kamatne stope. ** Iskazana EKS važeća je na dan izrade ponude za lizing. Gore navedena EKS se odnosi na fizička lica, dok za pravna lica iznosi 2,4%.