Mercedes-Benz

Fizička lica

Šta treba da ponesete sa sobom u svoj Mercedes-Benz prodajno-servisni centar kad naručujete i preuzimate ključeve vozila i djelove sistema  za zaključavanje ako ste Fizičko lice:

Ako ste vlasnik vozila:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokument o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš

Kao ovlašćeni predstavnik vlasnika koji je fizičko lice:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokument o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš
 • Originalnu punomoć fizičkog lica koje se odnosi na vozilo izdatu ovlašćenoj osobi
 • Kopiju lične karte ili pasoša ovlašćenog potpisnika – za pravna lica, osobe ovlašćene za zastupanje na osnovu zakona

Ako ste u posjedu vozila, ali niste izričito navjedeni ni u dokumentu o vlasništvu ni u saobraćajnoj dozvoli:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokument o vlasništvu vozila
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora
 • Originalnu punomoć fizičkog lica koja se odnosi na vozilo izdato ovlašćenoj osobi

Kao ovlašćeni predstavnik vlasnika koji je fizičko lice, ako je opunomoćitelj vlasnik vozila, ali to nije izričito navjedeno ni u dokumentu o vlasništvu ni u saobraćajnoj dozvoli:

 • Original saobraćajnu dozvolu ili dokument o vlasništvu vozila
 • Original ličnu kartu ili pasoš
 • Originalnu punomoć fizičkog lica koje se odnosi na vozilo izdatu ovlašćenoj osobi
 • Kopiju lične karte ili pasoša ovlašćenog potpisnika – za pravna lica, osobe ovlašćene za zastupanje na osnovu zakona
 • Originalni primjerak kupoprodajnog ugovora