Mercedes-Benz

Operativni leasing

Kako snovi ne bi ostali samo snovi.

Želite da voziti najnovije vozile i platiti samo samo korišćenje vozila? Operativni Leasing u ponudi daje Vam najbolju podršku i financijsku fleksibilnost.

Operativni leasing podrazumeva upotrebu vozila uz najniže troškove bez sticanja vlasništva.

Operativni leasing:

 • Operativni leasing pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Operativni leasing podrazumeva upotrebu vozila uz najmanje moguće troškove bez sticanja vlasništva.
 • Pravni vlasnik objekta leasinga je davalac leasinga i time se objekat leasinga otpisuje, odnosno amortizuje u knjigama davaoca leasinga.
 • Obaveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilansu primaoca leasinga, tj. ne povjećavaju zaduženost primaoca leasinga.
 • Za visinu najamnine odlučujuća je visina učešća.
 • Minimalno učešće definisano je prema standardnim uslovima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka ugovora vraća primaocu leasinga u skladu sa ugovorom o operativnom leasingu.

Zakup ili operativni "full service“ lizing sa 0% učešća

Prednosti za Vas.

 • Operativni leasing Akontacija kao oblik finansiranja isti je kao i operativni leasing, ali prednost ovog proizvoda je u tome što primalac leasinga, kako bi umanjio iznos mjesečne najamnine, ima mogućnost da uplati veće učešće od obaveznog učešća koje je ograničeno standardnim uslovima.
 • Operativni leasing Akontacija podrazumjeva upotrebu vozila uz najmanje moguće troškove bez sticanja vlasništva.
 • Pravni vlasnik objekta leasinga je davalac leasinga i time se objekat leasinga otpisuje, odnosno amortizuje u knjigama davaoca leasinga.
 • Obaveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilansu primaoca leasinga, tj. ne povjećavaju zaduženost primaoca.
 • Iznos željenog učešća deli se na garanciju, koja predstavlja depozit i koja ne ulazi u poslovne rashode (i za koju se ne izdaje račun, već potvrda o uplati), i akontaciju, koja se na osnovi računa može knjižiti u poslovne rashode.
 • Akontacija se, kao sastavni deo kalkulacije izračunate najamnine, kod isteka ugovora ne vraća.

Operativni leasing sa ostatkom vrijednosti

 • Operativni leasing sa ostatkom vrijednosti isti je oblik finansiranja kao i operativni leasing, osim što su manje mjesečne rate koje su uslovljenje visinom akontacije i ostatka vrijednosti.
 • Pravni vlasnik objekta leasinga je davalac leasinga i time se objekat leasinga otpisuje, odnosno amortizuje u knjigama davaoca najma.
 • Obaveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilansu primaoca leasinga, tj. ne povjećavaju zaduženost primaoca.
 • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u saradnji sa ovlašćenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora.

Pregled finansijskih usluga je informativan, sa trenutno važećim standardnim uslovima.