Mercedes-Benz

Finansijski leasing.

Finansijske usluge koje odgovaraju Vašim potrebama.

Finansijski leasing je namjenjen pre svega klijentima koji po isteku ugovora žele da otkupe vozilo, a za vrijeme trajanja ugovora ga računovodstveno knjiže kao imovinu firme, odnosno mjesečno amortizuju.

Finansijski leasing

 • Finansijski leasing pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Osnovna je prednost to što primalac leasinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatnih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Vlasnik objekta leasinga je primalac leasinga. Objekat leasinga se amortizuje u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca leasinga.
 • Pravni je vlasnik objekta leasinga davalac leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Srbija d.o.o. (koji je upisan i u saobraćajnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim uslovima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.

Finansijski lizing sa 0% učešća u finansiranju i sa uvećanom poslednjom ratom

Finansijski lizing sa 0% učešća u finansiranju i uvećanom poslednjom ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski lizing.

Prednosti za Vas.

 • Bez inicijalnog učešća u finansiranju i bez depozita. Inicijalni trošak prilikom kupovine vozila su jedino administrativni troškovi lizing kuce i godišnje Casco osiguranje
 • Visina mesečne rate uz vrlo mala odstupanja od klasičnog finansijskog lizinga sa učešćem
 • Uvećana poslednja rata ispod očekivane tržišne vrednosti vozila na kraju ugovora
 • Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca lizinga.
 • Pravni vlasnik objekta lizinga je davalac lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
 • Primalac lizinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Ova vrsta finansiranja pogodna je za pravna lica i preduzetnike

Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom.

Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski lizing. Jedina razlika je u tome što visinu mesečne rate određuje visina akontacije i uvećana poslednja rata na kraju ugovora. Poslednja uvećana rata ne sme biti veća od očekivane tržišne vrednosti vozila na kraju ugovora.

Prednosti za Vas.

 • Finansijski lizing sa uvećanom poslednjom ratom pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Osnovna prednost je da se mesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora te da primalac lizinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca lizinga.
 • Pravni vlasnik objekta lizinga je davalac lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim Mercedes-Benz uslovima.
 • Finansijski leasing sa balon-ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski leasing. Jedina je razlika u tome što visinu mjesečne rate određuju visina akontacije i balon-rata na kraju ugovora. Balon-rata ne sme biti veća od očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju ugovora.
 • Finansijski leasing sa balon-ratom pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Osnovna je prednost da se mjesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora (balon-ratom) te da primalac leasinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatnih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Vlasnik objekta leasinga je primalac leasinga. Objekat leasinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca leasinga.
 • Pravni je vlasnik objekta leasinga davalac leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Srbija d.o.o. (koji je upisan i u saobraćajnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim uslovima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.

Pregled finansijskih usluga je informativan, sa trenutno važećim standardnim uslovima.