Mercedes-Benz

Trećine

  • Smanjena dokumentacija za odobrenje.
  • Namjenjen je finansiranju svih vozila.
  • Finansijski leasing na rok od 2 g. Otplata vozila i troškova u mjesečnim ratama: 1/3 cijene vozila i trošak odobrenja plaća se pre isporuke vozila, 1/3 cijene vozila i kamata nakon 12 m., 1/3 cijene vozila i kamata nakon 24 m. Po otplati 2. rate vozilo prelazi u vlasništvo korisnika.

Akcije i uslovi objavljeni na web stranicama mogu odstupati od trenutne ponude, zato Vas molimo da zatražite (mailom ili telefonom) aktuelnu ponudu proizvoda i akcija, jer Mercedes-Benz Leasing Srbija zadržava pravo promjene uslova finansiranja, u kom slučaju se može dogoditi da promjena uslova iz tehničkih razloga kasni sa ažuriranjem na našoj internet stranici.

EKS (efektivna kamatna stopa) za fizička lica za finansiranje putem finansijskog leasinga iznosi 7,70%
* Izračun EKS za fizička lica je izračunat na reprezentativnom uzorku u kojem je u EKS uračunat trošak odobrenja ugovora, te predviđeni trošak kasko osiguranja za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ukupna cijena vozila sa svim davanjima 39.859,52 EUR, iznos učešća 13.289,17 EUR, ugovorna kamatna stopa 5,72%, iznos finansiranja 26.570,35 EUR, trajanje ugovora 24 mjeseca, iznos rate 14.435,61 EUR, a dinamika otplate godišnja.
** Prema zakonu o potrošačkom kreditiranju, članku 6. pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu, te metodologiji izračunavanja kamatne stope, davalac  finansijskog leasinga dužan je primaocu leasinga iskazati sve troškove koje davalac leasinga uslovljava primaoca leasinga (fizičkom licu) prilikom sklapanja ugovora o finansijskom leasingu
*** Svi iznosi se obračunavaju u dinarima po prodajnom kursu za EUR OTP banke d.d. na dan plaćanja