Mercedes-Benz

Finansijski leasing.

Finansijske usluge koje odgovaraju Vašim potrebama.

Finansijski leasing je namjenjen prije svega klijentima koji po isteku ugovora žele da otkupe vozilo, a za vrijeme trajanja ugovora ga računovodstveno knjiže kao imovinu firme, odnosno mjesečno amortizuju.

Finansijski leasing

  • Finansijski leasing pogodan je za fizička i pravna lica.
  • Osnovna je prednost to što primalac leasinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatnih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
  • Vlasnik objekta leasinga je primalac leasinga. Objekat leasinga se amortizuje u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca leasinga.
  • Pravni vlasnik objekta leasing je davalac leasinga
  • Minimalna akontacija definisana je prema standardnim uslovima